Το έργο έχει αναλάβει η εταιρία «International Construction Corp.» εταιρία που εδρεύει στο Dubai και είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει έργο στην χώρα μας. Να σημειωθεί ότι το ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στις 252.000 ευρώ, όμως με την έκπτωση του εργολάβου αυτό κυμαίνεται κοντά στις 155.000.